آژنزي کورپوس کالوزوم

ساخت وبلاگ

 

آژنزي کورپوس کالوزوم

کورپوس کالوزوم (جسم پینه اي مغز) بزرگترین رابط بین دو نیمکره مغزي است، آژنزي کورپوس کالوزوم یکی از شایع ترین ناهنجاري ها در مغز انسان می باشد. علت اصلی این بیماری تابه حال کاملا شناخته نشده. تحقیقات نشان می دهد که علت آژنزي، نارسایی برنامه ریزي شده مرگ سلولی(مکانیسمی است مهم برای رشد و توسعه سلول، بافت و یا موجود زنده که نقشی مهم در پاسخ به استرس های محیطی و درونی ایفا می کند) است.

درمان آژنزي کورپوس کالوزوم

هیچ درمان استانداردی برای این بیماری وجود ندارد، اما در اغلب موارد منجر به مرگ نمی‌شود. .این بیماري شامل طیفی از اختلالات است که بروز آن از افراد با ناهنجاریهاي داخلی و عصب - روانشناختی شدید تا افراد بدون علائم مشخص و باهوش نرمال و زندگی عادي متغیر است. از آنجایی که زمان تشکیل جسم پینه اي (هفته هاي هفتم تا بیستم بارداري) با فرایندهاي پیچیده ی تکثیر و مهاجرت سلولی سامانه عصبی جنین انطباق دارد، بنابراین هرگونه آسیب به جسم پینه اي غالباً با بدشکلی هاي گسترده مغز همراه است و مکرراً در نشانگان هاي مختلف (نقصهاي ژنتیکی به خصوص تریزومی کروموزومهاي 13 ،11 ،8 و 18) دیده میشود.

 

آژنزی کورپوس کالوزوم,...
نویسنده : بازدید : 35 تاريخ : يکشنبه 14 شهريور 1395 ساعت: 19:56

close
تبلیغات در اینترنت